Overeenkomst strekkende tot samenwerking en de ter beschikkingstelling van de zaal.

 

Tussen de ondergetekenden: BewustzijnsCentrum Assayya

Droomland 6a – 2288 Bouwel

 Vertegenwoordigd door: Erik Habraken, zelfde adres met Ondernemingsnummer: BE 0821.951.175

hierna ” Assayya VOF ” genoemd en:

Naam: Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………….

“Bedrijf – TRAINER – THERAPEUT” wordt op (datum) . . . . . . . . . . . . overeengekomen wat volgt:

 Artikel 1: Assayya VOF

Verleent aan Bedrijf – TRAINER – THERAPEUT DE MOGELIJKHEID hun zaal te gebruiken voor de volgende activiteiten :

Zorgt voor voldoende verlichting, binnen en buiten, verwarming, reiniging en onderhoud van de ter beschikking gestelde ruimten (zaal en 2 wc’s + 1 douche) en zorgt voor het onderhoud van de parking en de tuin. In de zaal zijn beschikbaar : matrassen, ecologische yogamatten, poefjes, kussens, dekentjes, muziekinstallatie (via Bluethoot). In de keukenruimte naast de zaal vind je een waterkoker, Nespresso machine + koffiezetapparaat, 3 thermoskannen, tassen, glazen, waterkan en bestek Er zijn ook reserve theedoeken, handdoeken en matrashoezen.

Artikel 2: Tijdsduur en beëindiging van de overeenkomst: Deze overeenkomst neemt aanvang op (datum): . . . . . . . . De data waarop de trainer/therapeut de zaal wenst te gebruiken zijn :

De uren zijn: Het afgesproken bedrag als huurprijs is: € 75,- per dagdeel vanaf 1 juli 2023. Er is 10% korting als je 10 dagdelen samen betaald. Er wordt een voorschot voor het doorgaan van de training gevraagd. Bij   ondertekening   van   het   contract   wordt   € 100,- voorschot  betaald,  tenzij anders overeengekomen.

De annulatieregeling is als volgt: 

Als Assayya de cursus annuleert krijg je al je geld terug. 

Als de deelnemers de cursus annuleren: Bij annulatie 4 weken op voorhand krijg je je geld niet meer terug, tenzij je iemand in jou plaats zoekt om de studio te bezetten. Bij annulatie van welke aard ook wordt een min bedrag van 25€ gerekend. (Administratie en reserveringskosten)

Voor mensen die starten bij Assayya is de annulatie gratis tot 2 weken voor aanvang van de activiteit. (Geen administratie en reserveringskost)

Dagtarief van 9u30 tot 17u met gebruik van de keuken € 155,- 

Weekend van vrijdagavond 18u30 tot zondag 17u: € 345,-

Artikel 3: Uurregeling Je kan de zaal gebruiken op de uren cfr afgesproken. Graag noteer je hier je aankomst en afsluittijd : Gelieve uw deelnemers te vragen om in stilte te vertrekken en niet op de parking te blijven hangen.

Artikel 4: Financieel: Alle betalingen voor het gebruik van de zaal doe je op volgend rekeningnummer :
BE40 0016 0377 5263. Je vermeldt erbij over welke periode de betaling gaat, vb. Herfst 2024 en factuurnummer. Je kan steeds een factuur aanvragen, en stuurt daartoe een mail naar erik@assayya.be. Je krijgt je factuur na betaling, en steeds bij afsluiting van het kwartaal.  

Artikel 5: Toegang tot te gebouwen: : Assayya VOF stelt tot het einde van onderhavige overeenkomst een sleutel ter beschikking aan de TRAINER – THERAPEUT waarmee hij de buitendeur kan openen van de praktijk. De sleutel mag onder geen bedding worden uitgeleend en blijft eigendom van het : Assayya VOF. Bij melding van diefstal of verlies kan  Assayya VOF het nodige doen. Om een sleutel te bekomen wordt een waarborg  van € 80 gevraagd en deze wordt op een veilige plek gelegd, beveiligd met een code die je pas ontvangt nadat je waarborg betaald is.

De verwarming wordt geregeld met 2 pelletkachels die elke dag bijgevuld moeten worden, de pellets staan in het gebouwtje dat grenst aan de keuken en is bereikbaar met een deur. Gemiddeld hebben die kachels +- 1 zak pellets nodig per dag (winter) Er ligt een handleiding klaar hoe je de kachels kan vullen en om de temperatuur te regelen. Bij eventuele storing bel je me op GSM 0495329830.

Artikel 6: Zorg, schade en verzekering

De TRAINER – THERAPEUT verbindt er zich toe de ruimte waarin hij zijn beroepswerkzaamheden uitoefent, in het kader van deze overeenkomst, in goede en nette staat te behouden.

En hij schakelt   de   verlichting   en   elektrische   toestellen  uit   nadat   zijn training/sessie  werd beëindigd. Alle deuren dienen goed gesloten te zijn, ook De verwarming verander je niet ! Dat regelt Assayya VOF, zo hopen we dat de verwarming niet fout loopt. De  TRAINER – THERAPEUT zal de schade, die zij zelf of 1 van haar deelnemers veroorzaakt onmiddellijk vergoeden.  We vragen geen waarborg voor de zaal, maar we rekenen wel dat je de factuur betaalt zo er schade is. In geval van schade, problemen, gebreken en dergelijke meer aan het gebouw, moet TRAINER – THERAPEUT, Assayya VOF hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het is uiterst belangrijk dat iedereen eerlijk omgaat met vertellen van mogelijke schade. Dank je wel.

Iedere  vergetelheid  dienaangaande  heeft  voor  gevolg  dat  TRAINER  –  THERAPEUT  integraal aansprakelijk is voor de schade, die hieruit kan voortvloeien voor Assayya VOF. Brandverzekering gebouwen: Valt ten laste van Assayya VOF.

TOCH BESEF DAT HET HEEL BELANGRIJK IS DAT JE HET GEBOUW ZO VERLAAT DAT ALLES WAT BRAND KAN VEROORZAKEN VERMEDEN WORDT (VB. GEEN OPEN KAARSEN, GEEN WATERKOKER OP HET ONDERSTEL). Beroepsaansprakelijkheid: Assayya VOF kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de behandelingen uitgevoerd door de TRAINER – THERAPEUT.  Deze laatste draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid. De TRAINER – THERAPEUT kan hiervoor op eigen initiatief een gepaste verzekering afsluiten.

Artikel 7

De zaal herbergt materiaal die door verschillende trainers gebruikt wordt. Graag wensen we dat je het als een goede huisvader/moeder beheert. Dwz zo je merkt dat iets stuk is: laat het weten. Zo je merkt dat iets gewassen dient te worden: laat het weten. Als je matrassen gebruikt vragen we je een hoes rond elke matras die je gebruikt te doen. Zo je massageolie wenst te gebruiken in de zaal, vragen we je hierover afspraken VOORAF te maken, zodat de vloer maximaal beschermd wordt.  

In de zaal gebruik je geen dranken noch eten. Dranken kunnen gedronken worden in de inkomhal en keuken. De vloer van de zaal kan onder geen bedding water of vloeibare middelen verdragen. (Parket zet uit). Mocht je in de inkomhal en keuken andere spullen aantreffen dan beschreven onder art. 1 dan gaat het over privéspullen van Assayya VOF of anderen. Gelieve die niet te gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

Toebehoren als thee, koffie, en andere gebruiksgoederen breng je zelf mee.

Eetlokaal: Wil je graag een lokaal gebruiken om ‘s middags of ‘s avonds te eten met je groep, dat kan, gebruik de keuken en inkomruimte als eetruimte. Er is een ruime tafel en er zijn stoelen en zetels. Er is een koelkast, fornuis + oven, koffiezet + Nesspresso ter beschikking. De tafel ruim je af, de toestellen maak je proper, en de vloer laat je net achter. Een stofzuiger is beschikbaar onder de trap in de grote ruimte.

 Artikel 8

Partijen verklaren hierbij uitdrukkelijk dat, gelet op het voorwerp van deze overeenkomst, de bepalingen van de huurwetgeving en de handelshuurwetgeving niet van toepassing zijn. Verdere werkafspraken worden geregeld via het papier “Intentieverklaring”.

 

Aldus opgesteld te . . . . . . . . . . . . . , op . . . . . . . . . . . . in twee exemplaren waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben.

Vof Assayya                                                                                                              Voor de gebruiker

Handtekening                                                                                                            Handtekening