Onze algemene voorwaarden

– Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze onderstaande voorwaarden.
– Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
– Assayya.be kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of verlies, direct of indirect voortvloeiend uit informatie zoals beschreven verstrekt of door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper of aan derden beschikbaar heeft gesteld van enig door Assayya.be verkocht product.
– Alle afmetingen, teksten en kleuren vermeld op onze site zijn bij benadering en indicatief, ze kunnen nooit aanleiding zijn tot ontbinding van de koop of tot enige schadevergoeding

Prijzen

– Alle op de website genoteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzend- of leveringskosten.

– Assayya.be behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

– Prijzen zijn geldig tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst van onze leveranciers of aanpassing van de website.

– Alle aanbiedingen op onze webwinkel zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten.

Betaling

– Bestellingen worden verstuurd na voorafbetaling.

– Betalen kan met voorafbetaling op onze bankrekening.

Levering

– Goederen worden zo snel mogelijk na betaling opgestuurd, dit binnen de drie werkdagen, indien een artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is, wordt u geïnformeerd over de mogelijke nieuwe levertijd. Mocht de levertijd langer zijn dan 4 weken na besteldatum, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Dit dient dan wel binnen 48 uur na ontvangst van ons bericht over de nieuwe levertijd te geschieden.

– Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kan Assayya.be niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij overschrijding van de leveringstermijn.

Privacy

– Om uw bestelling uit te voeren hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle persoonlijke gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

– Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.