De vijf Tibetanen vormen een serie oefeningen die bij regelmatige uitvoeren een verjongend effect hebben.
De oefeningen die worden beschreven in het boek Fontein der Jeugd van Peter Kelder, schijnen afkomstig te zijn van Tibetaanse monniken, die ver van de bewoonde wereld in de bergen van de Himalaya leefden, en de oefeningen al eeuwenlang doorgeven aan de volgende generatie. De bewegingsserie bleef een goed bewaard geheim tot een Engelse officier op een reis door de Himalaya bekend raakte met die kennis en deze overbracht naar het Westen (aldus het verhaal).
De houdingen die veel weg hebben van yoga posities hebben een gunstige uitwerking op de chakra’s (de energiebronnen van het lichaam) en stimuleren een goede werking ervan waardoor het lichaam energiek en fit blijft.

Dagelijks enkele minuten
Door dagelijkse beoefening neemt je energie toe, afvallen, een beter geheugen krijgen, haargroei stimuleren, betere spijsvertering, je jonger voelen. Om te beginnen zou je de oefeningen 1-5 keer moeten doen en dit langzaam opvoeren tot je iedere oefening 21 maal kan herhalen. Het beste resultaat krijg je als je de oefeningen iedere dag doet.

Oefening 1 – je kan deze ook op de vijfde plaats zetten!

Strek de armen zijwaarts, rechtse handpalm naar beneden, linker handpalm naar boven. (geven&ontvangen) Houdt de schouders ontspannen en breng armen en schouders op één lijn. Draai nu op de plaats om je as met de klok mee. Richt je blik op een vast punt zodat je niet duizelig wordt en je evenwicht verliest. Na het draaien, haal je drie keer adem en maak de O klank.
Door het langzaam opbouwen van het aantal draaiingen wordt het evenwichtsorgaan getraind. Bovendien werkt het draaien als een centrifuge op het lichaam en de ingewanden waardoor onzuivere stoffen verdwijnen (vooral de lever heeft veel baat bij deze oefening).
Oefening 2

Ga plat op de vloer liggen met de armen langs je lichaam. Handpalmen naar beneden. Haal adem door je neus en til je hoofd op van de vloer en til tegelijkertijd je benen op terwijl je je knieën gestrekt houdt. Terwijl je uitademt laat je gelijktijdig je hoofd en je benen zakken. Ontspan de spieren even en herhaal de oefening. Herhaal 21 maal. Als je klaar bent haal je drie keer diep adem en maak de O klank terwijl je handen op je onderbuik liggen.

Oefening 3
Ga zitten met je knieën gebogen en met je voeten plat op de grond, armen langs het lichaam steunen op handpalmen. Adem uit, en buig de kin naar de borst. Adem dan langzaam in en hef je bovenlichaam omhoog en laat je hoofd naar achteren vallen. Hou even de adem in en span de spieren van je lichaam. Adem uit en keer langzaam terug in de beginpositie. Herhaal 21 maal. Na afloop ga je liggen en haal je drie keer diep adem en maak de O klank.

Oefening 4
Begin in kruiphouding. Handen onder de schouders, en knieën onder de heupen. Adem in. Til je stuitje op en kom in de omgekeerde V houding terwijl je uitademt. Buig je kin naar je borst. Laat je lichaam naar beneden zakken, krom je rug en buig je hoofd inademend achterover en kijk naar boven. Herhaal 21 maal. Deze houding transformeert de stuitchakra naar de hartchakra.
Ga na afloop liggen en haal drie keer diep adem en maak de O klank.

Oefening 5
Ga op je knieën zitten, knieën onder de heupen. Terwijl je uitademt buig je je kin naar je borst. Bij het inademen buig je langzaam naar achteren en laat je je hoofd naar achteren zakken. Steun met je handen op je billen of dijen. Herhaal 21 maal. Als je klaar bent met de oefening haal je drie keer diep adem en maak de O klank. terwijl je zittend op je knieën voorovergebogen zit of op je rug ligt.

Oefening 6: de geheime Tibetaan
De vijf Tibetanen zijn niet compleet, zegt men. Er is nog een zesde oefening…  Plaats handen op de knieën, buig de knieën,knieen wijd. Geheel uitademend met de handen op de knieën (opgelet met de handen!) de onderbuik volledig intrekken. Adem vasthouden, dus totaal uitgeademd staan en dan de buikspieren heen en weer trekken, alsof je inademend, zodat een soort vacuüm ontstaat. Deze beweging met de buikspieren 9 maal herhalen. Dan langzaam inademen.

Voor al deze oefeningen geldt dat je ze eigenlijk eerst onder leiding moet leren. Doe ze in het begin langzaam en vooral steeds met de volle aandacht, en ga niet over de grenzen van het eigen lichaam!

De zesde oefening binnen de 5 Tibetanen is een yoga oefening welk voor het eerst beschreven werd door Peter Kelder en in 1992 in het Nederlands vertaald werd onder de titel Fontein der Jeugd.
Het betreffen 6 oefeningen welk inwerken op ons Chakra systeem. Ze zijn ontstaan vanuit de Tibetaanse geneeswijze en worden zowel bij de Sweda ondergebracht als bij de Tantra.
Kelder noemt de zesde Tibetaanse oefening de Bekroningsrite. De oefening neemt een bijzondere plaats in binnen de 5 Tibetanen. De zesde rite dient uitgevoerd te worden wanneer het lichaam geheel aan de eerste vijf oefeningen gewend is geraakt. Dit kan maanden duren. Deze oefening brengt de seksuele extase in, binnen een instrumenteel kader. In het boek van Kelder wordt in eerste instantie aangegeven dat de zesde oefening alleen voor mannen geschikt zou zijn maar komt daar later op terug, nadat hij van ervaringen van vrouwen heeft gehoord dat het ook voor hen mogelijk is en baat heeft.
Uitwerking
De 5 Tibetanen vormen een serie oefeningen die bij regelmatige uitvoeren een verjongend effect zouden hebben, maar belangrijker is dat het een positieve uitwerking heeft op de Chakra’s, de Nadi’s (meridianen) en daarmee onze energie huishouding. Door dagelijkse beoefening voor enkele minuten neemt de energie doorstroom toe en daarmee wordt het gehele lichaam vitaler en energieker.
Bijeffecten kunnen zijn:

  • afvallen,
  • een beter geheugen krijgen,
  • haargroei stimuleren,
  • betere spijsvertering,
  • je jonger voelen.

Energiehuishouding

In een gezond lichaam draaien de chakra’s met een grote snelheid rond, waardoor etherische levensenergie, ook wel prana genoemd, in bovenwaartse richting door het endocriene stelsel kan stromen. Maar als één of méér van deze chakra’s beginnen te vertragen wordt het stromen van de vitale levensenergie gehinderd en dat zorgt voor veroudering en een slechte gezondheid. De levensenergie strekt zich bij gezonde mensen tot buiten het lichaam uit, maar bij zwakke en zieke mensen komt deze nauwelijks tot aan de huid. De snelste manier om je jeugd, gezondheid en vitaliteit terug te krijgen is ervoor te zorgen dat de chakra’s weer normaal gaan draaien. Dat kan met deze eenvoudige yoga oefening bereikt worden.

Hoe deze oefeningen aanvangen
De yoga oefening is op zich al nuttig, maar voor de allerbeste resultaten zijn ze alle 6 nodig. Het effect van de yoga oefening is het grootst als je ze elke dag beoefent. Begin met elke yoga oefening elke dag 3 keer te doen. Elke week doe je er dan 2 bij, totdat je in week 10 elke yoga oefening 21 keer doet. Daarna houd je het aantal op 21.
Als afzonderlijke oefening, wordt deze ook niet 21 keer per dag uitgevoerd, maar slechts op momenten wanneer de omstandigheden juist zijn. De Zesde Tibetaan gaat ervan uit, dat de seksuele energie in het lichaam zodanig is te kanaliseren dat deze uit het Perineum door alle chakra’s van het lichaam heen naar boven kan worden gestuwd, waardoor het gehele lichaam aan kracht zou toenemen. De oefening kan daarom ook alleen uitgevoerd worden, wanneer er grote seksuele drang wordt gevoeld in het lichaam. Zonder de seksuele energie heeft deze rite volgens het boek van Kelder geen enkele baat. De seksuele behoefte is daarmee na de uitvoering verdwenen. Het boek geeft daarom ook aan, dat met het geregeld uitvoeren van de rite, men een inperking van het leven zou moeten accepteren.